aankoopkeuring
 

 

 

 

 

Aankoopkeuring

De eigenaar van een pleziervaartuig kan zijn (nieuwe) schip trachten in nieuwstaat te houden door consequent elke onvolkomenheid weg te werken, hij of zij kan er ook iets minder minutieus mee omgaan en het principe hanteren, 'als het naar behoren werkt is het goed voor mij'. Ook zijn er mensen die zich enkel zorgen maken als het echt stuk gaat. Uiteraard is iedereen vrij om een van bovenstaande principes te hanteren met alle mogelijke tussenvormen, maar logischerwijs heeft dit gevolgen als het schip te koop wordt gesteld.

Ik schets tijdens de aankoopkeuring een beeld van de huidige toestand van het vaartuig, want een boot heeft nu eenmaal onderhoud nodig. Afhankelijk van de aard van het schip, de wijze van onderhoud door de vorige eigenaar(s), de leeftijd en het uitrustingniveau kan ik u een gedegen advies geven over wat er u redelijkerwijs aan onderhoud te wachten staat. Dit zal ik doen aan de hand van gesofisticeerde apparatuur waar nodig, en al mijn kennis opgedaan door dagelijks diverse schepen beroepsmatig te varen, te hijsen, te keuren, schade te beoordelen , te herstellen en dit alles 340 dagen per jaar. Daarnaast helpt een nieuwsgierige en analytische geest mij om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Kortom, als u het opgemaakte rapport van de aankoopkeuring doorleest kan u zich een correct beeld vormen van de staat waarin het vaartuig zich bevond ten tijde van de aankoopkeuring.
Kosten aankoopkeuring; € 65 /meter t.e.m. 11 meter (minimum 6 meter), € 75 / meter vanaf 12 meter

 
 
 
 
deelkeuring
taxatie
advies • aankoop
schade
bedrijf contact
 
home